Firma Energy Pro, s.r.o. poskytuje komplexné riešenia v energetike.
Zaoberáme sa vypracovaním štúdií, projektovej dokumentácie, zhodnotením stavu, realizáciou, inžinierskou činnosťou pre oblasti výstavby, dodávky a  montáže zdrojov vykurovania, plynových a tlakových  zariadení, rozvodov kúrenia, vody a hydrantov, systému na sledovanie technického maxima, reguláciu  štvrťhodinového maxima, termostatických komponentov, meračov tepla a vody. V roku 2015 sme získali tiež oprávnenie na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Venujeme sa výmene stúpačkových rozvodov – vodovod, kanalizácia, plynoinštalácia, vzduchotechnika – v bytových domoch a hydraulickému vyregulovaniu systému ÚK.

Nie sú žiadne položky pre zobrazenie