Kysucká knižnica Čadca

Realizácia : 2006 – Plynofikácia knižnice
Investičný náklad : 2 900 tis. Sk

  • kompletná projektová dokumentácia
  • inžinierska činnosť
  • STL plynová prípojka
  • regulačná skriňa plynu a NTL plynovod
  • technológia kotolne 3x50 kW kondenzačné kotly Wolf, dvojplášťové komínové teleso
  • elektroinštalácia, meranie a regulácia Exomatic –Regin