Činnosť firmy

Firma poskytuje komplexné riešenia v energetike:

 • štúdie, projektová dokumentácia, zhodnotenia stavu, realizácia

 Inžiniersku činnosť pre  oblasti :

 • dodávka a výstavba zdrojov vykurovania (kotolne, výmenníkové stanice, solárne systémy)
 • dodávka a montáž meračov tepla a vody
 • dodávka a montáž:
   • plynových zariadení (regulačné stanice a plynovody)
  • tlakových zariadení
  • rozvodov kúrenia (radiátorové kúrenie i podlahové kúrenie)
  • rozvodov studenej a teplej vody, kanalizácie a montáž zriaďovacích predmetov
  • rozvodov požiarnej vody a hydrantov
  • silnoprúdu a meranie a regulácia
  • systému na sledovanie technického maxima a reguláciu štvrťhodinového maxima
 • meračov tepla a vody