Profil firmy

História  a vznik spoločnosti
Spoločnosť vznikla zlúčením dvoch fyzických osôb a to Peter Smolka (začiatok podnikania 1994)
a Ing. Jozef Válek – Energy pro (začiatok podnikania 2006)


Našim cieľom je vytvárať komplexné riešenia v energetike, medzi ktoré patria štúdie, projektová dokumentácia, zhodnotenia stavu, realizácia.

Taktiež sa zaoberáme Inžinierskou činnosťou pre oblasti výstavby, dodávky a montáže zdrojov vykurovania, plynových a tlakových zariadení, ozvodov kúrenia, vody a hydrantov, systému na sledovanie technického maxima, reguláciu štvrťhodinového maxima, termostatických komponentov,
meračov tepla a vody. Podrobnejšie informácie nájdete v časti činnosť firmy