Stavby realizované v rokoch 2000 - 2005 pod vedením súčasných konateľov Energy Pro, s.r.o.
 • parná plynová kotolňa KINEX, a.s. Bytča - 10,5MW alebo 16t pary/hod
 • parná plynová kotolňa PETROCHEMA a.s. Dubova - 110,5MW alebo 16 t pary hodinovo
 • rekonštrukcia kotla k5  Tepláreň Trnava - 50 ton pary/hod
 • plynová kotolňa 1,5 MW ZVL Skalica
 • plynová kotolňa OTEX-TEXTIL Žilina - 400kW
 • plynová kotolňa JENDOTA Žilina - 440kW
 • fluidné kotly -  Bruntál - 2x8t pary/hod, Praha - 2x2,5 MW, Jablonec nad Tisou - 16t pary/hod

MEANDER PARK Oravice - geotermálna VS cca 4MW
 • rozvody podlahového kúrenia 3000m2
 • meranie a regulácia

KIKA Bratislava
 • plynová kotolňa, rozvody 1,2MW
 • strojovňa chladu, rozvody chladenia
 • rozvody kúrenia
 • požiarne rozvody

WENDLAND Kriváň DETVA
 • plynová kotolňa 500kW
 • teplovzdušné vykurovanie 400kW
 • rozvody stlačeného vzduchu