CONTINENTAL a.s. ZVOLEN
Realizácia: 2008  -  prekládka areálového STL plynovodu
Investičný náklad:  885  tis. Sk

  • prekládka areálového STL plynovodu DN160 v dĺžke 250m
  • zhotovenie prípojného miesta pre plynovú kotolňu
  • inžinierska činnosť