TKN TRADE Nižná - bytový komplex EURÓPA
Realizácia: 2008  -  obytný komplex EUROPA
Investičný náklad:  15 470  tis. Sk

  • úprava projektovej dokumentácie
  • dodávka a montáž centrálnej VS 600kW
  • dodávka a montáž 60ks bytových výmenníkových staníc
  • dodávka a montáž rozvodov kúrenia
  • dodávka a montáž vykurovacích telies
  • dodávka a montáž tlakových staníc studenej vody
  • dodávka a montáž rozvodov studenej vody, TÚV
  • dodávka a montáž kanalizácie
  • inžinierska činnosť