Žilinská teplárenská - Steam Room MOBIS
Realizácia: 2008  - Steam Room MOBIS
Investičný náklad:  2 855  tis. Sk

  • dodávka a montáž technológie dosušovania pary pre závod MOBIS Žilina
  • inžinierska činnosť