Mesto Tvrdošín - plynofikácia Materskej škôlky
Realizácia: 2008  
Investičný náklad:  845   tis. Sk

  • projektová dokumentácia
  • plynová prípojka
  • montáž technológie kotolne 1x50kW kotol Wolf
  • stavebné úpravy
  • inžinierska činnosť