Váhostav - SK, a.s.
Realizácia: 2008  -  Rozvod stlačeného vzduchu v areáli Hričov
Investičný náklad:  1 510  tis. Sk

  • dodávka a montáž kompresorovne, sušičky vzduchu
  • dodávka a montáž potrubných rozvodov vzduchu vrátane prípojných miest