PANAX F.C.S. Žilina
Realizácia: 2008  -  oprava rozvodu studenej vody, studne, hydrantov
Investičný náklad:  205   tis. Sk

  • oprava technológie čerpania studenej vody zo studne vrátane dodávky čerpadla
  • oprava rozvodov požiarnej vody
  • dodávka a montáž elektroinštalácie pre technológiu čerpania studenej vody