Medicínske centrum PRIEVIDZA
Realizácia: 2008  -  montáž TZB
Investičný náklad:  5 035  tis. Sk

  • plynová kotolňa 2x225kX Viessman
  • rozvody kúrenia a radiátorových telies
  • rozvod požiarnej vody vrátane hydrantov
  • rozvod pitnej vody
  • rozvody kanalizácie
  • kompletáž zariaďovacích predmetov