Obytný komplex „Amfiteáter Žilina“
Realizácia: 2008  
Investičný náklad:  3 850  tis. Sk

  • montáž ležatých rozvodov a stúpačiek
  • montáž bytových odovzdávacích  staníc
  • montáž radiátorových telies