Banskobystrický pivovar
Realizácia: 2008  
Investičný náklad:  230   tis. Sk

  • rozšírenie rozvodu ZP v areáli
  • oprava v regulačnej stanici