TAKENAKA EUROPE GmbH
Realizácia: 2008 - plynovod
Investičný náklad:  185   tis. Sk

  • dodávka a montáž galvanizovanej oceľovej konštrukcie pre MOBIS s.r.o.