LIDL Žilina
Realizácia: 2008 - prekládka vodovodu
Investičný náklad:  1 059  tis. Sk

  • prekládka vodovodu DN 355 pre SEVaK
  • vybudovanie armatúrnych šachiet