PROMONT s.r.o, Krásno nad Kysucou
Realizácia: 2008  -  Hala 2
                2009  -  Hala 3
Investičný náklad:  7 000   tis. Sk

  • projektová dokumentácia
  • inžinierska činnosť
  • inštalácia tmavých infražiaričov 800kW
  • teplovodná kotolňa 480kW
  • plynofikácia
  • rozvody kúrenia