Obecný úrad Hôrky (Žilina)
Realizácia: 2008 -  STL plynovod
Investičný náklad:  430   tis. Sk

  • projektová dokumentácia
  • inžinierska činnosť
  • prekládka STL plynovodu