VÁHOSTAV - SK a.s. - Rekonštrukcia lakovne
Realizácia: 2008 - plynovod
Investičný náklad:  420   tis. Sk

  • inžinierska činnosť
  • NTL plynovod DN 108
  • pripojenie k teplovzdušným agregátom