Štátny veterinárny a potravinový ústav - pracovisko Prešov
Realizácia: 2008
Investičný náklad:  420   tis. Sk

  • výmena kotla, plynoinštalácia
  • výmena vykurovacích telies
  • odskúšanie a uvedenie do prevádzky