Ing. Dúbravický a manželka - rodinný dom Dubové
Realizácia: 2008
Investičný náklad: 400   tis. Sk

  • plynoinštalácia, plynová kotolňa
  • rozvody ÚK vrátane vykurovacích telies
  • rozvody ZTI
  • odskúšanie a uvedenie do prevádzky