SIEMENS s.r.o. Bratislava - rozvody stlačeného vzduchu v spoločnosti Tento, a.s. Žilina
Realizácia: 2008
Investičný náklad: 105   tis. Sk

  • oprava rozvodov stlačeného vzduchu v .....NN rozvodni
  • vykonanie tlakových skúšok a úradnej skúšky vzdušníkov
  • odskúšanie a uvedenie do prevádzky