PANAX F.C.S. s.r.o. Tvrdošín
Realizácia: 2008
Investičný náklad: 200   tis. Sk

  • dodávka a montáž čerpacej techniky pre vŕtanú studňu
  • dodávka a montáž elektroinštalácie a ovládanie
  • montáž hydrantových rozvodov
  • odskúšanie a uvedenie do prevádzky