Villa Švancari Oščadnica - HCK GROUP
Realizácia: 2008
Investičný náklad:  150  tis. Sk

  • dodávka a montáž čerpacej techniky pre vŕtanú studňu
  • dodávka a montáž elektroinštalácie a ovládanie
  • odskúšanie a uvedenie do prevádzky