MEĎ POVRLY Pov. Bystrica
Realizácia: 2007,  montáž zariadenia a rozvodov ústredného kúrenia
Investičný náklad: 1 020   tis. Sk

  • dodávka a montáž rozvodov kúrenia
  • dodávka a montáž vykurovacích telies
  • montáž a dopojenie VZT jednotiek a dverových clon