ELTEK Liptovský Hrádok
Realizácia: 2007,  montáž zariadení a rozvodov chladenia
Investičný náklad: 520  tis. Sk

  • dodávka a montáž rozvodov chladu
  • osadenie pripojenia chillera a coilov
  • odtlakovanie a zapustenie nemrznúcou zmesou