Obchodné centrum CC LUČENEC
Realizácia: 2007,  rozvody ústredného kúrenia
Investičný náklad: 480  tis. Sk

  • dodávka a montáž rozvodov kúrenia
  • dodávka a montáž vykurovacích telies
  • montáž a dopojenie VZT jednotiek a dverových clon