Kinex Bytča, a.s.
Realizácia: 2007,  oprava čerpacej techniky vo vodárni
Investičný náklad: 98  tis. Sk

  • dodávka a výmena halového čerpadla
  • odskúšanie a uvedenie do prevádzky