Športová hala Martin
Realizácia: 2007,  rekonštrukcia VZT kúrenia
Investičný náklad: 430 tis. Sk

  • úprava výmenníkovej stanice
  • osadenie VZT jednotiek, pripojenie na výmenníkovú stanicu
  • odskúšanie a uvedenie do prevádzky