Kotolňa, Kragujevská , Žilina
Realizácia: 2007,  vykurovanie kotolne 300kW – montážne práce
Investičný náklad: 200 tis. Sk

  • montáž plynovej kotolne, osadenie kotlov HOVAL a dopojenie na sekundárne rozvody