MŠK Žilina, a.s.
Realizácia: 2007, rozvody kanalizácie teplej a studenej vody -  tribúna futbalového štadióna
Investičný náklad: 150 tis. Sk

  • dodávka a montáž rozvodov kanalizácie, teplej a studenej vody