ZDRAVOTNÉ SANATÓRIUM KOMÁRNO
Realizácia: 2007, rozvody ústredného kúrenia, výmena telies, rozvody ZTI
Investičný náklad: 650 tis. Sk

  • dodávka a montáž rozvodov ÚK, výmena vykurovacích telies
  • dodávka a montáž rozvodov kanalizácie, teplej a studenej vody
  • úprava rozvodov požiarnej vody