TOKAP s.r.o. , Kysucké Nové Mesto
Realizácia : 2007, Plynofikácia areálu
Investičný náklad : 200  tis. Sk

  • inžinierska činnosť
  • STL plynová prípojka
  • regulačná skriňa plynu a NTL plynovod
  • vzduchotechnické kúrenie LERSEN vrátane regulácie s útlmami a plynové vykurovacie telesá MORA