Adotel - Xex
Realizácia : 2007, výmena  rozvodov, vykurovacích telies v skladových priestoroch
Investičný náklad : 1 020  tis. Sk

  • inžinierska činnosť
  • výmena  rozvodov cca 2 800m potrubí
  • výmena 90 ks radiátorových telies