Stredná zdravotnícka škola Žilina
Realizácia : 2007 rekonštrukcia výmenníkovej stanice, výmena  rozvodov, vykurovacích telies, elektroinštalácia a meranie a regulácia
Investičný náklad : 4 760  tis. Sk


  • inžinierska činnosť
  • rekonštrukcia výmenníkovej stanice cca 500 kW,
  • osadenie meračov tepla ,TUV a SV
  • výmena  rozvodov cca 700m potrubí
  • výmena 38 ks radiátorových telies
  • elektroinštalácia, meranie a regulácia Satchwell vrátane počítačom ovládanej centrály