Stredná priemyselná škola a Obchodná Akadémia Kysucké Nové Mesto
Realizácia : 2007 výmena spodných rozvodov, vykurovacích telies a zhotovenie regulačných uzlov
Investičný náklad : 5 133  tis. Sk

  • inžinierska činnosť
  • výmena spodných rozvodov cca 2600m potrubí
  • výmena 48 ks radiátorových telies
  • osadenie 13 ks regulačných uzlov na jednotlivých vetvách
  • elektroinštalácia, meranie a regulácia 13 ks regulátorov Regin