Obec Stará Bystrica

Realizácia : 2007 Plynofikácia školskej jedálne, plynová kotolňa pre jedáleň
Investičný náklad : 700 tis. Sk 

  • dodávka a montáž potrubných rozvodov plynu pre 6 ks nájomných bytov vrátane 24 kW kotlov a sporákov
  • dodávka a montáž plynomerne
  • dodávka a montáž kotolne 100 kW
  • odborné prehliadky a skúšky
  • kompletná dodávateľská dokumentácia