DSS Horný Vadičov

Realizácia : 2007 Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie a vody vrátene osadenia zriaďovacích predmetov
Investičný náklad : 100 tis. Sk 

  • dodávka a montáž potrubných rozvodov kanalizácie, studenej a teplej vody
  • osadenie zriaďovacích premetov
  • úprava rozvodov požiarnej vody vrátane hydrantov