DSS Horelica

Realizácia : 2007 Rekonštrukcia rozvodov kúrenia , osadenie termostatickej techniky
Investičný náklad : 150 tis. Sk 

  • dodávka a montáž potrubných rozvodov, vrátane 20 ks radiátorových telies a termostatických ventilov HERZ