AZ – Car Gbeľany

Realizácia : 2007 montáž technológie
Investičný náklad :  270 tis. Sk 

  • montáž vykurovania skladových priestorov - haly            
  • montáž kotolne                            
  • montáž zdravotechniky