Tepláreň Trnava

Realizácia : 2006 montáž technológie
Investičný náklad :  1 005 tis. Sk 

  • rekonštrukcia kondenzačného potrubia                
  • rekonštrukcia  primárneho potrubia                    
  • rekonštrukcia ohrevu TÚV