Hotel Holiday Inn Žilina

Realizácia : 2006 montáž technológie
Investičný náklad :  850  tis. Sk

  • montáž rozvodov pre klimatizačné jednotky                
  • montáž strojovne