Obytný súbor Teplička nad Váhom „Bieliská“

Realizácia : 2006 Podlahové kúrenie
Investičný náklad : 1 860  tis. Sk

  • montáž podlahového vykurovania Gabotherm bez dodávky - 73 bytových jednotiek