Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Čadca

Realizácia : 2006 rozvody kúrenia , vody a kanalizácie
Investičný náklad : 2 000 tis. Sk

  • úprava projektovej dokumentácie
  • dodávka a montáž potrubných rozvodov, vrátane 100 ks radiátorových telies
  • dodávka montáž vykurovacích coilov vrátane regulácie pre zasadaciu miestnosť
  • dodávka a montáž potrubných rozvodov kanalizácie, studenej a teplej vody
  • osadenie zriaďovacích premetov
  • úprava rozvodov požiarnej vody vrátane hydrantov