KINEX Bytča, a.s.

Realizácia : 2006 Rekonštrukcia parného prepoja a kondenzátneho hospodárstva
Investičný náklad : 600 tis. Sk

  • kompletná projektová dokumentácia
  • dodávka a montáž parného prepoja Dn 76 vrátane izolácie na potrubnom moste v celkovej dĺžke 140 m
  • dodávka a montáž kondenzátneho hospodárstva / nádrž, odvádzače kondenzátu, prečerpávanie /
  • odborné prehliadky a odborné skúšky