Matador Automotive Bratislava, a.s.

Realizácia : 2006 Energetický dispečing
Investičný náklad : 400 tis. Sk

  • kompletná projektová dokumentácia
  • inštalácia regulátora kWMax a príslušenstva pre sledovanie spotreby elektrickej energie
  • pripojenie a sledovanie spotreby zemného plynu na energetickom dispečingu

 

Realizácia : 2006 Rekonštrukcia osvetlenia I. a II. etapa
Investičný náklad : 1 260 tis. Sk

  • kompletná projektová dokumentácia
  • dodávka a montáž svietidiel a káblových rozvodov
  • odborné prehliadky a odborné skúšky 


Realizácia : 2006 Rekonštrukcia vykurovania + hydraulické vyregulovanie a osadenie termostatickej techniky /komponenty Danfoss a Oventrop /

Investičný náklad : 750 tis. Sk

  • kompletná projektová dokumentácia
  • dodávka a montáž rozvodov kúrenia
  • dodávka a montáž termostatickej techniky – 150 radiátorových telies