Firma ENERGY PRO poskytuje komplexné riešenia v energetike.


Zaoberáme sa vypracovaním štúdií, projektovej dokumentácie, zhodnotením stavu, realizáciou, inžinierskou činnosťou pre oblasti výstavby, dodávky a  montáže zdrojov vykurovania, plynových a tlakových  zariadení, rozvodov kúrenia, vody a hydrantov, systému na sledovanie technického maxima, reguláciu  štvrťhodinového maxima, termostatických komponentov, meračov tepla a vody.
Certifikácia spoločnosti Energy Pro s.r.o.

V súčasnej dobe prebieha certifikácia  Systému  riadenia kvality podľa medzinárodných noriem STN EN ISO 9001:2000.  Spoločnosť  disponuje súborom certifikátov a oprávnení v oblasti montáže opráv a rekonštrukcií vyhradených technických zariadení plynových a tlakových. Má schválené protokoly postupu zvárania WPQR-PZ v zmysle normy STN EN ISO 15614-1. Viac info v časti Certifikáty